– Privacy

Susans Gites neemt de passende zorg in acht bij de verwerking van persoonsgegevens met respect voor ieders privacy. De gebruiker verleent hierbij toestemming voor verwerking van persoonsgegevens die door Susans Gites worden verkregen via de website en/of via email.

Susans Gites heeft gebruikersgegevens, waaronder adres-, bank en betaalgegevens en de inhoud van conversaties via de website en email nodig voor de uitvoering van de diensten.

Deze gegevens gebruikt Susans Gites voor de volgende doeleinden:

  • het uitvoeren van de overeenkomst(en), waaronder het verlenen en factureren van de diensten van Susans Gites;
  • afhandeling van boekingen en informeren over het verloop daarvan;
  • informeren over producten en diensten van Susans Gites;
  • verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen;

Verder legt Susans Gites gegevens vast (onder andere het gebruikte IP-adres) met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken en de beveiliging van de website.

Op zijn website maakt Susans Gites gebruik van cookies die door de browser van de gebruiker worden opgeslagen op zijn computer. Cookies worden gebruikt in het zoekproces en het boekingsproces om informatie over zoekgedrag en boekingen op te slaan. De bezoeker kan zijn browser zo instellen dat tijdens bezoek aan Susans Gites geen cookies worden ontvangen. In dat geval kan het echter gebeuren dat de gebruiker niet gebruik kan maken van
alle mogelijkheden van de website of dat hij geen toegang heeft tot onderdelen van de website.

Als de bezoeker wil weten welke gegevens Susans Gites over hem heeft vastgelegd of als hij zijn gegevens wil wijzigen, kan hij/zij contact opnemen met Susan Aartsen van Susans Gites voor verdere informatie.